mentori

mentori

torstai 21. syyskuuta 2017


Verkkoluento: Ajatuksia johtajuudesta ja johtajasta monimutkaisessa maailmassa


Lappeenrannan teknillisen yliopiston professori Karl-Erik Michelsen  luennoi tulevaisuuden johtamisen haasteista ja mahdollisuuksista ylempää ammattikorkeakoulututkintoa aloittaville opiskelijoille. Voit kuunnella oheisesta linkistä 1.9.2017 tehdyn 1,5 h tallenteen Michelsenin näkemyksistä tulevaisuuden osaamistarpeista.


Michelsen piti luentonsa englanniksi, mutta puhuu rauhallisesti ja selkeästi. Äänen laatu ei ole tilasta johtuen paras mahdollinen, mutta heikon alun jälkeen se paranee. Luentotallenteen vasemmassa reunassa on ajastettuja dioja, joiden avulla voi selata tallennetta diojen vaihtumisen mukaan. 

Karl-Erik Michelsen on tieteen, teknologian ja modernin yhteiskunnan tutkimuksen professori Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Hän tutkii ja opettaa innovaatioita, innovaatiojohtamista sekä tieteellis-teknistä kulttuuria modernissa yhteiskunnassa.

torstai 8. kesäkuuta 2017


eMentorointi Sitran koulutuskeskiviikossa

Sitra käynnisti alkuvuodesta 2016 ideakuulutuksen kootakseen kehitteillä olevia malleja tai ideoita korkeasti koulutettujen työelämävalmiuksien ja työllistyvyyden kehittämiseksi. Vastaukseksi saatiin 92 jo käytössä olevaa tai kehittyvää ideaa ja uusia vielä testaamattomia ajatuksia.


Ideakuulutuksesta Sitra palkitsi viisi hanketta, joita esiteltiin Sitran järjestämässä kesäkuun koulutuskeskiviikossa sekä samassa yhteydessä julkaistussa Eväitä työelämään -julkaisussa. Neljä valituista, kuten myös eMentorointi-hanke, kehittää mentoroinnin menetelmiä ja uusia työskentelytapoja. Voidaankin todeta, että mentorointi on arvioitu todella merkittäväksi korkeasti koulutettujen työelämävalmiuksien parantamisessa.


Mentorointi on tehokas koulutuksesta työelämään siirtymisvaiheen oppimismuoto. Koulutuksen muutos ja digitalisaatio haastavat kuitenkin myös mentorointiosaamisen sekä mentorointimenetelmät. eMentorointi-hankkeella on vastattu näihin haasteisiin kehittämällä ammattikorkeakoulun ja työelämän rajapinnassa modernia mentorointia hyödyntäviä yhteisöllisiä ja autenttisia oppimistiloja.


Julkaisussaan Sitra toteaa, että tämän tyyppisissä malleissa hyödyt ovat usein monensuuntaisia:


"Kokemustemme mukaan ne paitsi antavat opiskelijoille tienviittoja oman työtulevaisuuden rakentamiseen, myös tarjoavat opiskelijoiden valmentajille, mentoreille ja sparraajille omaan työhön sovellettavia uusia menetelmiä, moniammatillisia verkostoja sekä mahdollisuuksia ammatillisen osaamisen syventämiseen ja kehittämiseen. Avoimeen dataan ja eMentorointiin liittyvät kokeilut lisäksi osoittivat digitalisaation tuovan myös paljon uusia mahdollisuuksia paitsi verkostoitumiseen myös työtilaisuuksien löytämiseen."eMentorointikoulutusta esiteltiin Sitran koulutuskeskiviikossa 7.6.2017. Esittelijöinä toimivat Kajaanin amk:n projektipäällikkö Tuula Rajander ja Centrian projektipäällikkö Helena Åkerlund.
  


Kolmen ammattikorkeakoulun yhteishanke
KAMK on yhdessä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Centrian kanssa toteuttanut ainutlaatuisen eMentoroinnin pilottikoulutuksen, jossa päätavoitteena on tukea valmistuvia ammattikorkeakoulun perustutkinto-opiskelijoita, eAktoreita, heidän siirtymisessään opinnoistaan työelämään. Hankkeen kehittämässä koulutuksessa yamk-opiskelijat ja alumnit toimivat mentoreina perustutkinto-opiskelijoille. Nopeasti muuttuvaan työelämään tarvitaan monipuolisia digitaitoja, joita aktorin ja mentorin rooleissa opiskelevat pääsevät kokeilemaan koulutuksen aikana ja näin kehittämään omia työelämävalmiuksiaan.


Suomen ensimmäiset eAktorit ja eMentorit saivat todistuksensa ja digitaaliset osaamismerkkinsä maaliskuussa Kajaanissa järjestetyssä yhteistilaisuudessa. Pilottitoteutuksen kokemusten ja palautteen perusteella toteutetaan ensi syksynä alkava uusi opintojakso, joka on jatkossa osa mukana olleiden ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmaa. Toteutus on edelleen kolmen, eri puolilla Suomea sijaitsevan ammattikorkeakoulun yhteinen, mikä omalta osaltaan auttaa laajentamaan työelämävalmiuksien ja työllistyvyyden näkökulmaa.

Pilottitoteutuksessa valmistui yhteensä 41 eAktoria ja 31 eMentoria.

Lähteet ja lisätietoja:Sitran julkaisu: Eväitä työelämään. Kuusi tapaa lisätä korkeakouluopiskelijan työelämävalmiuksia
https://www.sitra.fi/julkaisut/evaita-tyoelamaan/
Kolmen ammattikorkeakoulun yhteisen koulutuspäivän toteutus verkkovälitteisesti.


(teksti: Sirpa Ala-Tommola, Xamk)
torstai 20. huhtikuuta 2017


Hakuaika syksyllä 2017 alkavaan eMentorointi-koulutukseen menossa nyt!

 
Mentorointi tunnistetaan yhä selvemmin osana johtamista ja lähijohtajan työtä. Se tuo uusia näkökulmia työhön ja siinä kehittymiseen. Oletko jo tai haluaisitko jonain päivänä olla mentori? Haluatko jakaa osaamistasi ja verkostojasi muille opiskelijoille? Kiinnostaako sinua vuorovaikutusosaamisen kehittäminen ja uuden oppiminen?
Syksyllä 2017 alkava eMentorointi-koulutus on käytännönläheinen tapa hankkia mentorointiosaamista.eMentorointi?


eMentorointi-koulutuksessa ammattikorkeakoulun yamk-opiskelijat ja alumnit toimivat mentoreina perustutkinto-opiskelijoille, aktoreille. eMentorointi tukee työelämävalmiuksien kehittymistä, oman osaamisen ja vahvuuksien löytämistä sekä nykyaikaisiin oppimisen menetelmiin tutustumista.
Mentoreille koulutus tarjoaa uusia näkökulmia tämän päivän opiskelijamaailmasta ja mahdollisuuden oman osaamisen peilaamiseen ja kehittämiseen. Saat uusia työkaluja itsesi ja muiden johtamiseen sekä tutustut uusiin ihmisiin ja laajennat verkostojasi. Koulutus on 5 opintopisteen laajuinen, ja voit halutessasi sisällyttää sen osaksi opintojasi. Opinnoista myönnetään todistus ja osaamismerkki.

eMentoriksi voit hakea, jos olet yamk-opiskelija tai alumni.

Odotamme sinulta:
- innostusta ja halua kehittää itseäsi ja jakaa osaamistasi muille
- sitoutumista koulutukseen kevääseen 2018 asti
- ryhmä- ja kahdenkeskisiä tapaamisia aktoreiden kanssa
- palautetta koulutuksen aikana ja lopuksi.

Koulutuksen jälkeen
1) Sinulla on valmiuksia toimia mentorina erilaisissa mentorointiprosesseissa.
2) Osaat soveltaa mentoroinnin tietoperustaa ja eri menetelmiä.
3) Kykenet luomaan luottamuksellisen, toimivan vuorovaikutussuhteen mentoroinnissa.
4) Osaat tukea opiskelijan osaamisen kehittymistä digitaalisin mentoroinnin menetelmin.
5) Osaat ottaa huomioon moninaisuuden näkökulman mentoroinnissa.
6) Osaat hyödyntää mentoroinnissa pelillisiä menetelmiä.
7) Osaat kriittisesti arvioida ja reflektoida omaa ja muiden mentorointiosaamista.

Lisäksi saat innostavan ja uudenlaisen kokemuksen mentoroinnista ja tutustut digitaaliseen toimintaympäristöön kolmen ammattikorkeakoulun (Kamk, Centria, Xamk) toimijoiden yhteistyössä.


Koulutuksen lähipäivät järjestetään omalla opiskelupaikkakunnallasi (Kajaani/Kokkola/Kouvola). Lähipäivät ovat
 • 5.10.2017
 • 2.11.2017
 • 30.11.2017
 • 22.2.2018
 • 19.4.2018.


Hae mukaan eMentorointi-koulutukseen osoitteessa https://urly.fi/KYT 7.5.2017 mennessä.
Valinnasta ilmoitamme sähköpostitse 15.5.2017 mennessä.

Lisätietoja hausta ja koulutuksesta antavat:
Tuula Rajander, Kajaanin ammattikorkeakoulu, puh. 044 7101 518, tuula.rajander@aikopa.fi
Helena Åkerlund, Centria-ammattikorkeakoulu, puh. 050 521 0906, helena.akerlund@centria.fi
Sirpa Ala-Tommola, Kaakkois-Suomen amk, puh. 044 702 8478, sirpa.ala-tommola@xamk.fi

Koulutusesite löytyy täältä.

Linkki esittelyvideoon löytyy täältä:

torstai 30. maaliskuuta 2017


Miten olemme kokeneet eMentoroinnin?


 

eMentorointi-kurssi alkaa olla lopuillaan ja jäljellä on enää loppuseminaari. Meitä pyydettiin kertomaan julkisessa eMentorointi-hankkeen blogissa miten me olemme kokeneet eMentoroinnin. Ajattelimme tarkastella tätä kokemusta mentorin sekä aktorin näkökulmasta, sillä kokemus on osapuolille hieman erilainen.

 

Aktori (Elisa):


eMentorointi-hankkeeseen osallistuminen on ollut mielenkiintoista ja antoisaa. Alussa hieman epäröin osallistumiseni kanssa koska minulla oli hyvin kiireinen ja työntäyteinen syksy. Lähdin kuitenkin rohkeasti mukaan sillä minua kiinnosti mentorointi. Kuusi vuotta sitten Yhdysvalloissa au pairina ollessani sain paljon paikallisilta kyselyjä siitä, että onko minulla mentoria kouluasioita varten. Olin tuolloin hakenut yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin siinä kuitenkaan onnistumatta ja paikalliset sanoivat, että joku hyvä mentori voisi auttaa minua saamaan tulevaisuuden suunnitelmani kuntoon ja ehkä vähän jelpata alan valinnassa. Muistan ihmetelleeni, että mikä on mentori ja miten se minua edes auttaisi? Tuntematon henkilökö voisi minua jotenkin auttaa?

Vuosien vieriessä mentori-termi on tullut tutummaksi ja kun sähköpostiini kolahti viesti eMentorointi-hankkeesta, ajattelin, että nyt tai ei koskaan! Ensimmäisessä eMentoroinnin “kick off” lähipäivässä tuli jo sellainen olo, että oli oikea päätös lähteä mukaan. Fiilis KAMKin lähipäivässä oli hyvä ja kuunnellessani kaikkien esittelyt itsestään, sain motivaatiota.

Löysin sitten todella hyvän mentorin, joka oli täydellinen klikki. Tämä minulle aikaisemmin tuntematon nainen on ollut tukena ja turvana erittäin stressaavan viimeisen kouluvuoden aikana. Hän on ollut tsemppaamassa kun sitä olen eniten tarvinnut ja toiminut juuri sellaisena palautteenantajana ja maan tasalle palauttajana kuin alunperin halusinkin. Olen saanut vinkkejä opinnäytetyöhön, kuulla mukavia juttuja ja jakanut omia tarinoitani. Olen myös kokenut ahaa-elämyksen eMentoroinnin aikana; tuntematon ihminen voi auttaa ja antaa palautetta puolueettomasti ja rehellisesti, mihin perheenjäsenet eivät yleensä kykene.

 


eMentorointi on ollut mielestäni kevyt lisäkurssi eikä se oikeastaan ole tuntunut koulutyöltä ollenkaan. Mentorointisessiot ovat menneet hyvin ja periaatteessa suunnitelmien mukaan. Aktorina olen saanut mentoriltani juuri ne asiat mitä tavoittelinkin ja mentorointiprosessin oppiminen on ollut hyödyllistä. Uskon, että voin käyttää oppimaani tulevaisuudessa siihen, että minusta itsestäni tulee mentori jollekin aktorille! Kokonaisuudessaan olen kokenut eMentoroinnin positiivisena lisänä opintoihin ja uskon, että mentorointiin liittyvä kehitys jatkuu koko elämän. Tästä kurssista on saatu hyvät eväät tulevaisuutta varten, kiitos siis kaikille!

 

Mentori (Titta):


 

Vuoden 2016 alussa sähköpostiin oli tullut viesti: “Kiinnostaako mentorointi”. Tiesin pintapuolisesti mitä mentorointi tarkoittaa, mutta mitään kokemusta mentorina toimimisesta minulla ei ollut. Aiheena mentorointi kuitenkin kiinnosti sen verran paljon, että laitoin hakemuksen oikeastaan samantien. Ajattelin, että minulla olisi kohtuullisen pitkän koulutus- ja työurani vuoksi varmaankin jotain tarjottavaa. Toisaalta mentorointi olisi minulle kuin pala tilkkutäkkiä, yksi lisäpala täydentämään osaamistani. Ikuisena opiskelijana tavoitteenani on kartuttaa monialaista osaamista, jota voin hyödyntää sekä nykyisessä työssäni, että mahdollisissa tulevissa haasteissa.

Ennen todellisen mentoroinnin alkua opiskelimme mentorointia niin teoriassa kuin käytännössäkin. Käytännön harjoittelu muiden tulevien mentoreiden kanssa oli opettavaista ja mielestäni erittäin tärkeä osa koulutusta. Seuraavaksi teimme aktoreita varten esittelyvideot itsestämme. Tunnelma videon teon jälkeen ja ensimmäisellä yhteisellä tapaamisella aktoreiden kanssa oli varsin jännittävä. Olisiko joku aktori valinnut minut. Aluksi näytti siltä, että minulle ei olisi tulossa aktoria lainkaan, mutta lopulta heitä olikin kaksi!
Käytännössä eMentorointi on ollut erittäin mukavaa, mielenkiintoista ja opettavaista.  Varsin nopeasti huomasin, että olin saanut mentoroitavakseni kaksi erilaista aktoria, niin luonteiltaan kuin mentorointitarpeiltaankin. Molemmat kuitenkin aivan ihania, omanlaisiaan persoonia ja on ollut ilo päästä tutustumaan heihin. Todellisuudessa tämä kuitenkin vaati minulta ymmärrystä: en voinut soveltaa samanlaisia toimintamalleja ja menetelmiä molemmille aktoreille.


Mielestäni sain muodostettua hyvän luottamussuhteen molempien aktoreiden kanssa ja keskustelut sujuivat luontevasti. Käsittelimme monia aiheita ja kävimme läpi varsin henkilökohtaisiakin asioita. Bonuksena oli, että monissa asioissa olin toisen aktorini Elisan kanssa opinnoissa samalla viivalla, joten mentorointi toimi välillä vertaismentorointina ja auttoi myös minua; iloinen ja reipas aktorini innosti ja kannusti minua eteenpäin omissa opinnoissani.

 


Tunnelmat ovat tällä hetkellä jopa hieman haikeat. Sain tutustua kahteen aivan ihanaan aktoriin. Nämä nuoret toivat raikkaan tuulahduksen arkeni keskelle. Tulen varmasti kyselemään heidän kuulumisiaan jatkossakin. Uskallan myös väittää, että mentorointi oli yksi niistä asioista, jotka vaikuttivat siihen, että rohkaistuin hakea uutta uraa työssäni. Varmasti olisin sen tehnyt muutenkin jossain vaiheessa, mutta tämä prosessi lisäsi uskoani siihen, että minulla on varmasti enemmänkin annettavaa yrityksessä. Mentoroinnissa oppimiani asioita pystyn siis varmasti hyödyntämään jatkossakin. Kaiken kaikkiaan mentorointikurssi on erittäin mielenkiintoinen ja opettavainen. Olen kiitollinen, että sain olla mukana!

perjantai 24. maaliskuuta 2017


Kokemuksiani eMentoroinnista!


Noin vuosi sitten sain KAMK:n alumnitoiminnan kautta tiedotteen alkavasta eMentorointikoulutuksesta. Päätin hakea sinne ja pääsinkin koulutukseen mukaan. eMentorointikoulutus kesti vajaa vuoden, ja se koostui lähiopetuspäivistä, itsenäisestä opiskelusta sekä ryhmä- ja parimentorointiharjoituksista.


Opiskelijoita oli mukana usealta eri alalta ja monista työtehtävistä, mikä toi laajempaa näkökulmaa opiskeluun ja harjoituksiin. Huomasimme sen, että niin opiskelussa kuin työelämässäkin asioita voidaan oppia myös ammattirajojen ulkopuolelta. Esimerkiksi ryhmämentoroinnissa keskustelujemme aiheina olivat työllistyminen, työelämän taidot ja haastaviin tilanteisiin valmistautuminen, jotka ovat tärkeitä sisältöjä riippumatta työpaikasta tai -tehtävästä. Näiden yleisten työelämäasioiden lisäksi ryhmämentoroinnissa käsiteltiin jonkin verran myös henkilökohtaisia ja arkojakin asioita. Tärkeään rooliin ryhmämentoroinnissa nousivat eMentorin käyttämä mentorointimenetelmä, kaikkien etukäteisvalmistautuminen ja aikataulutus.

Kun ryhmämentoroinnit painottuivat laajoihin työelämän ilmiöihin, parimentoroinnissa pystyttiin puolestaan käsittelemään hyvin ammatillisia ja rajattuun ammattialaan liittyviä asioita, mikä oli myös eAktorini toive. Parimentoroinnissa korostuivat ryhmämentorointia joustavampi aikataulutus, yhteinen pohtiminen sekä tilan antaminen kulloinkin tärkeille ja ajankohtaisille asioille.

Minulle eMentorina oli mielenkiintoista havainnoida ryhmä- ja parimentoroinnin eroja. Molemmat ovat käyttökelpoisia tapoja. Se, millaiseksi mentorointi lopulta muodostuu, riippuu niin prosessin tavoitteista kuin työskentelytavoistakin, ja mentorointia voi muokata omalle toimintatavalle sopivaksi. Vaikka eMentorointikoulutukseen sisältyi eri mentorointimenetelmien hallinta, myös omalla persoonalla on merkittävä rooli esimerkiksi siihen, miten suhtautuu tiedon jakamiseen, kenties tuleviin työkavereihin ja siihen, että oppiminen mentorointiprosessissa on molemminpuolista.

Voin tunnustaa, että koulutuksen alussa olin melko hukassa erilaisten digityövälineiden kanssa. Aiemmin olin soittanut vain pari hassua Skype-puhelua ja laittanut WhatsApp-viestejä. Eri digityövälineiden käytön haltuun ottamisessa merkittävä rooli oli muilla eMentoriopiskelijoilla, koska heiltä sain apua aina tarvittaessa. Nyt olen edellä mainittujen digityövälineiden lisäksi käyttänyt mm. Google Doc:sia, tehnyt YouTube -videoita, käyttänyt Swayt:tä raporttien tekemiseen ja kirjoittanut tätä blogia. Ajattelen, että opimme parhaiten, kun alamme vain tehdä jotain meille uutta asiaa.

Mielestäni mentorointi olisi oivallinen lisä perehdyttämiseen, se tukisi työntekijän ammatillista kehittymistä tehokkaammin. Minulle eMentoroinnista on ollut hyötyä verkostoitumisessa (yli ammattirajojen), oman osaamisen jakamisessa ja vuorovaikutustaitojen lisäämisessä. Lisäksi olen saanut nauttia uuden opiskelun ja oppimisen ilosta!


Heidi Arffman / eMentori, Kamk

maanantai 20. helmikuuta 2017


eMentoroinnista on moneksi -hankeseminaari Kajaanin ammattikorkeakoululla perjantaina 17.3.2017 klo 12–16

Tervetuloa mukaan kuulemaan mentoroinnin digitaalisista mahdollisuuksista ja työelämän muutostrendeistä. Seminaarin järjestää kolmen ammattikorkeakoulun yhteinen ESR-hanke eMentoroinnin kehittäminen ammattikorkeakoulutuksen ja työelämän rajapinnassa. Seminaarissa jaetaan hankkeessa tähän mennessä kerättyjä hyviä eMentorointikäytänteitä. Tapahtuma on avoin kaikille kiinnostuneille, mutta osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumisen.
Seminaarin ohjelma
12.00–12.10 eMentoroinnista on moneksi -hankeseminaarin avaus, Eija Heikkinen, kehitysjohtaja, eMentorointihankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, KAMK
12.10–12.40 Hankkeen ja sen tulosten esittely, Tuula Rajander (KAMK) ja Helena Åkerlund (Centria), hankkeen projektipäälliköt
12.40–13.30 Työelämän muutostrendit, Milma Arola, asiantuntija, Sitra
13.30–14.00 Kahvi ja verkostoitumista
14.00–14.45 eMentorointi osaamisen kehittämisessä, Riitta Helekoski, puheenjohtaja, EMCC Finland
14.45–15.30 Monimuotoinen eMentorointi, Panelisteina mm. lehtori Jarkko Ansamäki, eMentori Eeva-Liisa Kemppainen, eAktori Taija Kinnari ja yliopettaja Irja Leppisaari. Paneelin juontaa eMentori Juha Kärkkäinen.
15.30–15.45 eMentorointi - suuntia tulevaan
Seminaari järjestetään Kajaanin ammattikorkeakoulun Taito 2 –rakennuksen auditoriossa (os. Ketunpolku 4). Seminaaria on mahdollisuus seurata myös internetin välityksellä. Seurantalinkki lähetetään etäosallistujiksi ilmoittautuneille.
Lisätietoa seminaarista antaa projektipäällikkö Tuula Rajander, puh. 044 7101 518, tuula.rajander@aikopa.fi.
Ilmoittaudu seminaariin viimeistään 10.3.2017 osoitteessa: https://urly.fi/Jtr

maanantai 28. marraskuuta 2016Autenttista oppimista tukevan eMentorointikoulutuksen rakentaminen 


Irja Leppisaari ja Helena Åkerlund, Centria-ammattikorkeakoulu

Blogikirjoitus liittyy eMentoroinnin kehittäminen ammattikorkeakoulun ja työelämän rajapinnassa -hankkeen (2015 - 2017) tutkimukseen, jonka tuloksia jaettiin AACE:n E-Learn -konferenssissa Washingtonissa 14 - 16.11.2016. Konferenssin antia tarkastellaan laajemmin blogikirjoituksessa Viisi vinkkiä Washingtonista digioppimisen tukemiseen, joka löytyy Averkon blogista: averko.wordpress.com.


Digitalisaatio haastaa tulevaisuuden eMentorien osaamisen Mentorointi tunnistetaan tehokkaana koulutuksesta työelämään siirtymisvaiheen oppimismuotona Koulutuksen digitalisaatio haastaa myös mentorointiosaamisen ja mentorointimenetelmät. Näihin haasteisiin vastataan eMentoroinnin kehittäminen ammattikorkeakoulun ja työelämän rajapinnassa -ESR-hankkeessa (2015 - 2017) luomalla modernia mentorointia hyödyntäviä yhteisöllisiä ja autenttisia oppimistiloja työelämän ja koulutuksen rajapinnoille. Koulutuksessa ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijat ja alumnit toimivat mentoreina perustutkinto-opiskelijoille. eMentorointikoulutuksessa käytetään työtapoja, joita halutaan osallistujien käyttävän omassa mentorointi- ja ohjaustyössään. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten kolmen ammattikorkeakoulun kehittämä eMentorointikoulutus alkuvaiheessaan vastaa digiajan autenttisen oppimisen periaatteita (Herrington, Reeves & Oliver 2010) toteuttavaa koulutusta.


Autenttisella oppimisella tulevaisuuden eMentorointivalmiuksiaAutenttisen oppimisen lähestymistapa tukee pedagogisena mallina uudenlaisen mentorointikoulutuksen luomista. Autenttinen oppiminen painottaa yhteisöllistä oppimista ja työelämään kiinteästi sitoutuvia oppimissisältöjä ja -tehtäviä (Teräs 2016). Tämä merkitsee todellisen elämän ja aitojen ammatillisten toimintatilanteiden kanssa yhteensopivia asiantuntijuuden kehittymistä edistäviä työskentelytapoja (Herrington ym. 2010; Leppisaari 2014). Kouluttajan tehtävänä on luoda yhteisöllisiä oppimistiloja, joissa jaetaan asiantuntijuutta ja ratkotaan ongelmia yhdessä osallistujien kesken (Leppisaari 2014). Herrington ym. (2010) määrittelevät autenttisen oppimisen yhdeksän elementin kautta. Laadukasta oppimista tukeva oppimisympäristö mahdollistaa, tarjoaa ja tukee seuraavia tekijöitä:
 
 • luo autenttista kontekstia,
 • tarjoaa autenttisia tehtäviä ja toimintoja,
 • tarjoaa ja luo yhteyttä asiantuntijaosaamiseen,
 • tarjoaa monipuolisia näkökulmia,
 • edistää yhteisöllistä tiedonrakentelua,
 • edistää reflektiota,
 • edistää artikulaatiota
 • tarjoaa autenttista ohjausta ja
 • sisältää autenttisen arvioinnin. 
Näitä yhdeksää elementtiä voidaan käyttää opetuksen tai koulutuksen suunnitteluun, toteuttamiseen sekä sen itse- ja vertaisarviointiin. Tätä tarkoitusta tukee arviointityökalu (Herrington ym. 2010): http://authenticlearning.info/AuthenticLearning/Evaluation_files/Evaluation_3.pdf.

eMentorointikoulutus Hankkeessa tuotetaan ja toteutetaan kolmen ammattikorkeakoulun, Kajaanin ammattikorkeakoulun, Centria-ammattikorkeakoulun ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulun yhteistyössä 5 opintopisteen laajuinen eMentorointikoulutus ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja alumneille. Koulutuksessa työskennellään Moodle-oppimisympäristössä ja lähikoulutuspäivissä. Lähikoulutuspäivissä kolmen ammattikorkeakoulun opiskelijaryhmät ovat reaaliaikaisesti ja verkkovälitteisesti Skype for Business -yhteydellä yhteydessä keskenään. Tällä tavoin luodaan virtuaalinen oppimistila, jossa ollaan ikään kuin samassa luokkahuoneessa. Opiskelijatiimit on koulutuksen pilotointivaiheessa muodostettu paikkakuntakohtaisesti. Koulutukseen kuuluu viisi lähitapaamista, itsenäistä ja tiimiopiskelua verkossa välitehtävinä sekä mentorointiharjoittelu. Harjoittelu toteutetaan toimimalla perustutkinto-opiskelijoiden pari- ja ryhmämentoreina ja siinä hyödynnetään digitaalisia välineitä. Perinteisen kasvokkaisen parimentoroinnin lisäksi hankkeessa kokeillaan ryhmämentorointia, johon sisältyy myös vertaismentorointi. Aktoreille eli perustutkinto-opiskelijoille mentorointiprosessiin osallistumisesta muodostuu 2 opintopisteen laajuinen opintosuoritus.eMentorointikoulutus yhteisenä oppimistilana (suunnitelmavaihe)


TutkimusKoulutuksen tulisi heijastaa niitä asioita, joita sen kautta toivotaan jalkautuvan koulutettavien arkeen (Ho, Watkins & Kelly 2001). Tutkimuksessa tarkastellaan, miten tämä tavoite toteutui syksyllä 2015 suunnitellun ja huhtikuussa 2016 aloitetun eMentorointi-koulutuksen alkuvaiheessa. Autenttisen oppimisen yhdeksän elementin toteutumisen tarkastelussa päätutkimusaineistona ovat koulutuksen alkuvaiheen koulutuspäivien opiskelijapalautteet (N=26 ja N=16). Täydentävänä tutkimusaineistona käytetään alkuvaiheen oppimistehtäviä sekä kouluttajien itsearviointikeskusteluja ja yhteistä reflektiota. 

Pedagogisten ratkaisujen kehittävä arviointi voidaan nähdä erityisen merkitykselliseksi, kun koulutuksessa pyritään luomaan uudenlaisia mentoroinnin muotoja ja menetelmiä. Siksi olemme tässä artikkelissamme peilanneet toteuttamaamme pitkäkestoista koulutusta jo sen alkuvaiheessa autenttisen oppimisen kriteereillä. Hankesuunnitelman linjausten mukaisesti eMentorointikoulutuksen vaikuttavuutta vahvistetaan kehittämistutkimuksen avulla ja tarvittavia korjausliikkeitä tehdään jo hankkeen aikana.


Miten eMentorointikoulutus tukee autenttista oppimista?Seuraavassa nostamme esiin tutkimuksemme pohjalta joitakin keskeisiä näkökulmia autenttisen oppimisen toteutumisesta tässä koulutuksessa. Tarkemmin tuloksista voi lukea tutkimusjulkaisusta (ks. tiedot blogikirjoituksen lopussa).

Tutkimustulokset osoittavat, että eMentorointikoulutuksessa autenttisen oppimisen elementit olivat jo koulutuksen alkuvaiheessa monipuolisesti läsnä ja nivoutuivat toisiinsa eri tavoin. eMentorointikoulutus on käytännönläheistä ja mallintaa tosielämän mentorointitilanteita ja -käytänteitä. Vahvimpina autenttisen oppimisen elementteinä koulutuksen alkuvaiheessa nousevat esiin autenttiset tehtävät ja monipuoliset näkökulmat. eMentoriopiskelijat työskentelevät koulutuksessa pareina tai tiimeinä ja tekevät oppimistehtäviä, joissa he käyttävät mentoroinnissa tarvittavia työtapoja ja digityökaluja. Esimerkiksi välitehtävää 2 (tiiminsisäisen e-mentorointiharjoittelu) ei ollut etukäteen tarkoin määritelty vaan se vaati opiskelijatiimiä määrittelemään sen loppuunsuorittamisen vaiheet: miten he tutustuvat teoriapohjaan, miten he toteuttavat e-mentorointiharjoittelun ja minkälaisen tuotoksen he tekevät raportista. Tiimiläisten omat autenttiset caset tai ongelmat muodostivat tehtävän sisällön. Havaittavissa on, että mentoriopiskelijat innostuivat autenttisten oppimistehtävien äärellä reflektoimaan ja jakamaan osaamistaan.

Tulosten pohjalta eMentorointikoulutus tarjoaa myös monipuolisia näkökulmia käsiteltäviin aiheisiin. Opiskelijapalautteessa pidettiin hyvänä sitä, että kolme ammattikorkeakoulua tekee tiivistä yhteistyötä koulutuksen toteuttamisessa. Oppiminen ammattialojen rajapinnoilla edistää asioihin tutustumista eri näkökulmista ja rikastuttaa oppimista. eMentoriopiskelija harjaannuttaa koulutuksessa taitojaan työskennellä muiden ammattiryhmien edustajien kanssa tuoden omat näkökulmansa yhteiseen monialaiseen keskusteluun. Monipuolisten näkökulmien kartuttamista tukee myös se, että yhdessä opetellaan käyttämään erilaisia digitaalisia työvalineitä mentoroinnissa. Tämä on tärkeää myös siksi, että mentoroinnin foorumit laajentuvat globaaleiksi.

Ohuimpana elementtinä eMentorointikoulutuksen alkuvaiheessa opiskelijapalautteen pohjalta näyttäytyi puolestaan yhteisöllinen tiedonrakentelu. Toisen koulutuspäivän ohjelmassa oli ryhmätehtäviä 2,5 tuntia 5,5 tunnista. Kuitenkin 16,7 % toisen koulutuspäivän palautteen antajista nosti esille, että teoriaa ja luentojen kuuntelemista oli liikaa ja keskustelulle oli liian vähän aikaa: Yhteiseen keskusteluun ja pohdintaan ei ole varattu aikaa, ei paikkakuntien välillä eikä ryhmien välillä paikkakuntakohtaisesti. (TD2/7). Toisaalta opiskelijoiden odotukset näyttävät olevan hyvin erilaisia, kuten seuraava kommentti osoittaa: Ollaan kuitenkin tultu nimenomaan niitä luentoja kuuntelemaan, niin oli vähän inhottava, että niistä piti karsia, että aikataulu pitäisi… (TD2/14). Opiskelijapalautteessa nousi esiin toive Flipped learning -tyylisestä, yksilöllisen ja yhteisöllisen oppimisen yhdistävästä toteutuksesta, jossa opiskelijat tutustuvat seuraavan koulutuspäivän aiheeseen ennakkomateriaalin avulla ja pohtivat omaa näkökulmaansa tehtävänantoon, jota sitten koulutuspäivässä työstetään ryhmissä eteenpäin.

eMentorointikoulutuksen alkuvaiheen palautteen pohjalta koulutuksessa toivotaan enemmän yhteisöllistä työskentelyä ja syvällisempää tiedonrakentamista - myös kolmen ammattikorkeakoulun välillä. Tämä on kriittinen kehittämishaaste, sillä eri alojen yhteistyö ja oppimisen yhteisöllisyys voidaan nähdä koulutusmallin erityisinä mahdollisuuksina. eMentorointikoulutusta tulee kehittää opiskelijakeskeisemmäksi soveltaen esim. Flipped learning -mallia. Koulutuksessa kannattaa hyödyntää tehokkaammin kolmen ammattikorkeakoulun opiskelijoista koostuvan monialaisen opiskelijaryhmän osaaminen. Alueellisten tiimien ohella voidaan koulutusmallissa pilotin jälkeen käyttää virtuaalisia kolmenkeskisiä tiimejä.


PohdintaaTulevaisuuden e-mentorointiosaamista edistävän koulutuksen rakentaminen vaatii ajattelu- ja toimintatapojen muutosta opettajakeskeisyydestä oppijakeskeisyyteen uudenlaisia toimintatapoja ja teknologian mahdollisuuksia monipuolisesti hyödyntäen. Koulutusmallin rakentamisessa olisi kyettävä ottamaan opiskelijoiden osittain eriävät toiveet huomioon. Haasteena on herkkyys kuulla tasapuolisesti opiskelijoiden toivomuksia koulutuksen osaamistavoitteiden suunnassa ja reagoida niihin.

Samalla koulutuksessa tulee varmistaa autenttisen oppimisen tasapainoinen suunnittelu. Liiallinen pyrkimys huomioida osallistujien mieltymyksiä pitää heidät mukavuusalueen sisäpuolella eikä rajoja ylittävää osaamisen kehittymistä pääse tapahtumaan (Teräs, 2016). Vastaavasti on tarpeellista, että jokainen opiskelija joutuisi eMentorointikoulutuksen aikana ylittämään rajojaan ja menemään oppimista edistävälle epämukavuusalueelleen, olipa kyse asiantuntijatiedon tai esimerkiksi elämyksellisen ryhmätoiminnan käytöstä. Keskeistä on, että mentorilla on monipuolinen valikoima teoreettisesti perusteltuja ja käytännössä toimivia mielekkäitä malleja ja menetelmiä, joita hän voi käyttää erilaisissa mentorointikonteksteissa ja -tilanteissa. 

Uudenlaisen yhteisöllisen oppimistilan työelämän rajapintaan synnyttävän eMentorointikoulutuksen suunnittelu ja toteuttaminen kolmen korkeakoulun yhteistyönä on kouluttajien yhteinen oppimisprosessi. Parhaimpien autenttisen oppimisen periaatteiden mukaisten ratkaisujen löytyminen vie aikaa ja ne löytyvät koulutukseen kytkeytyvän arviointitutkimuksen avulla.


Lähteet:


Herrington, J., Reeves, T. C., & Oliver, R. 2010. A Guide to authentic learning. New York and London: Routledge.


Ho, A. S. P., Watkins, D., & Kelly, M. 2001. The conceptual change approach to impro­ving teaching and learning: An evaluation of a Hong Kong staff development program­me. Higher Education 42, 143–169.


Leppisaari, I. 2014. Pedagogisella vertaiskehittämisellä avoimia, autenttisia ja yhteisöllisiä oppimisympäristöjä Virtuaaliammattikorkeakouluverkostossa. AMK-lehti. Journal of Finnish Universities of Applied Sciences, 1/2014.

Teräs, H. 2016. Design Principles of an Authentic Online Professional Development Program for Multicultural Faculty. Acta Universitatis Tamperensis 2131. Tampere: Tampere University Press. 

Tutkimusjulkaisu:


Leppisaari, I. & Åkerlund, H. 2016. Designing eMentoring Training through Authentic Learning Principles at the Interface of Higher Education Studies and Working Life. In Proceedings of E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2016 (pp. 1165-1174). Chesapeake, VA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).